išvakarės

išvakarės
ìšvakarės sf. pl. (1) Jn, Š, 265, Kv, Rmš; N 1. diena ar vakaras prieš kitą dieną: Dar rinkimų išvakarėse miestas pasipuošė raudonomis vėliavomis, transparantais, plakatais (sov.) sp. Suvažiavimas vyksta rinkimų išvakarėse sp. Ji suprato, kad nieko negalės pakartoti iš to rašto, kurį išvakarėse aiškinosi su įgaliotiniu . Švenčių išvakarių rytą mūsiškiai jau buvo miške . | Koperniko darbai išėjo į pasaulį kaip tik žiaurių tikybinių kovų išvakarėse . 2. vėlyvas vakaras: Buvo jau didelės ìšvakarės, kad sugrįžo iš turgaus Grž. Jau ìšvakarės buvo, kap parvažiavau Rdm. Pačiose ìšvakarėse teparsibeldė namo Jnš. Jau visai ìšvakarėse parvažiavo Gdl. Iki viską pabaigsi, ateis geros ìšvakarės Dkš. Sulaukus išvakarių, miego užsinorėjo LMD(I). Išvakarėms atėjus, mergaitė paėmė švilpynę BsPII78. Ligi vėlyvų išvakarių prasikūlus ar ugnį prakūrinus, dieną galėjo atsimiegoti Vaižg. Buvo jau geros išvakarės BM263. Liepė verpti nuo ryto lig išvakarių Blv. Lig išvakarių gėrė M.Valanč. Laiką dienos ir nakties teip skaitė: vakaras, išvakarės, prišnaktovydas S.Dauk. Išvakarėmis dar buvo atvažiavę trys vežimai Žem. Valkiojys išvakarėms Šts. Panokęs pačioms išvakarėms antpuolo anus S.Dauk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • išvakarės — i̇̀švakarės dkt. Velýkų i̇̀švakarės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vakaras — vãkaras sm. (3b) KBII61, J, K.Būg, Š, Rtr, BŽ48, DŽ, FrnW, KŽ, (1) Trk 1. SD1192, SD396, Lex2, H, H152, KlG70, R, R2118, MŽ, Sut, N, M, L, ŠT1, Gl, Všt, Srj, Asv, LKT396(Bn), Pb dienos pabaiga ar nakties pradžia: Kap tik temsta, tada greit i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Грицюс Аугустинас Людович — (р. 25.12.1899, деревня Шюпиляй, ныне Шауляйского района), литовский советский писатель, заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1954). Первый сборник юмористических рассказов «Чинчи бе рис» вышел в 1925. В 1928≈31 издал сборники сатирических …   Большая советская энциклопедия

  • Грицюс — I Грицюс         Аугустинас Людович (р. 25.12.1899, деревня Шюпиляй, ныне Шауляйского района), литовский советский писатель, заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1954). Первый сборник юмористических рассказов «Чинчи бе рис» вышел в 1925. В …   Большая советская энциклопедия

  • diena — 1 dienà sf. (4) 1. SD50, R metas nuo ryto ligi vakaro: Diena buvo labai graži Žem. Vakar visą dieną išbuvau namie J.Jabl. Lyja visa dienà Pc. Tokiõ[je] karštõ[je] dienõ[je] šienas kaipmat išdžius Pš. Dienõs jau ilga Krsn. Vasarą dienõs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvakariai — 1 ìšvakariai sm. pl. (1) K; N žr. išvakarės 2: Geruos jau ìšvakariuos jautis pradėjo diendaržy su ožiu kalbėt BM170 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvakaris — ìšvakaris sm. (1); R331, MŽ443 žr. išvakarės 2: Taip mum besikalbant, priėjo ir ìšvakaris Jnšk. Ana laukia laukia – o jau geras ìšvakaris, o tėvai kap neparvažiuoja, tep neparvažiuoja Rod. Vėlybą išvakarį vežė mane nuo stoties senas vežikas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvakaros — ìšvakaros sf. pl. (1) K, Š, BŽ48; CI5 žr. išvakarės 2: Buvo didelės ìšvakaros, kai grįžau namo Lnkv. Buvo ìšvakaros, kaip parvažiavo, atjojo svečias J. Iki ìšvakarų verpkite, mergos, t. y. netoli pusè nakties J. Jau buvo didelės išvakaros N …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuovakarės — sf. pl. (1) Dglš, Trgn, Švnč, nūvakarės (ž.) (1) Jn, Ms vėlus vakaras; išvakarės: Kai išejau, buvo jau geros nuovakarės Ut. Dirba lig pačiom nuovakarėm Ktk. Kai pavakaruoja ilgai – tai nuovakarės Vdn. Bugštu eiti pačiomis nuvakarėmis J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papiršti — papir̃šti, pàperša, o tr. 1. pasiūlyti tuoktis: Aš jam papiršaũ mergaitę Krm. Papir̃šo tokią baidyklę, nejau: aš kanapių nesėsu ... Krš. | refl.: Šiandien atvyko jaunikaitis ir man pasipiršo MPas. 2. Mžš prk. pasiūlyti: Baigiu versti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”